У ЧОМУ АКТУАЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА?


-->
Актуальність для економіки України
Збільшення конкурентоспроможності економіки України безпосередньо пов'язується із створенням сприятливих умов для підприємницької діяльності, забезпеченням сталого розвитку малого та середнього підприємництва, збільшенням числа зайнятого населення в малому та середньому підприємництві.
При цьому ключовим моментом розвитку підприємництва є його інноваційний характер: створення нових товарів і послуг, нових технологій та інших нововведень, тобто якісна зміна бізнесу, зростання його культурної, інтелектуальної складової, оновлення підприємницьких кадрів.
Необхідність формування соціальної бази для зростання чисельності нових підприємницьких структур, підвищення інноваційної частки в структурі малого та середнього бізнесу, підготовки кадрового резерву для діючих підприємств малого бізнесу України вимагає реалізації комплексу заходів з відбору, підтримці та соціальному просуванню найбільш активних учнів, формуванню та розвитку у них підприємницьких здібностей.
Можливість виявлення цих здібностей, отримання знань з організації своєї справи і включення в самостійну практичну діяльність необхідно надавати молоді вже на етапі шкільного навчання. 
Клуб для школярів може стати стартовим майданчиком для формування нового покоління підприємців.
Актуальність для школярів та їх батьків
Інтерес до підприємництва з боку школярів та їх батьків, як сфери діяльності, що дозволяє максимально реалізувати свої здібності, розкрити творчий потенціал, досягти високого рівня професіоналізму, навчитися ставити цілі і отримувати результат, забезпечити хороший матеріальний рівень життя, стає все більш стійким оскільки, підприємець стає найбільш затребуваною фігурою в економіці. 
Клуб допоможе зорієнтувати активних, ініціативних, цілеспрямованих школярів на підприємницьку діяльність як головну життєву установку.
Актуальність для системи освіти
  Підприємницька підготовка школярів дозволяє по-новому вирішувати такі актуальні для розвитку системи освіти і загальноосвітніх установ проблеми, як:
 • розвиток особистості школяра і педагога;
 • реалізація діяльнісної-компетентнісного підходу в навчанні;
 • виховання школярів (духовно-моральне, трудове, економічне, екологічне та ін аспекти);
 • професійна орієнтація учнів;
 • партнерство з вузами;
 • партнерство з бізнесом, залучення підприємців до освітнього процесу;
 • соціалізація і соціальна адаптація учнів;
 • підвищення конкурентоспроможності освітнього закладу.
   
  Клуб - шлях удосконалення інноваційного розвитку нашої школи.Наші очікування:

Втілення методики роботи шкільного клубу підприємництва  в рамках Проекту ORE, який виконується за фінaнсової підтримки Міністерства Закордонних Справ Республіки Польщі у межах програми закордонної допомоги у 2013 році, надасть нашій школі можливість удосконалити організацію інноваційного напрямку навчання через підприємництво, що сприятиме формуванню у школярів найважливіших соціально-економічних компетенцій, підприємницького підходу до вирішення різних життєвих проблем, досвіду роботи над реальним підприємницьким проектом по створенню затребуваного ринком товару.
Тим самим створення шкільного клубу підприємництва  підвищить конкурентоспроможність і привабливість нашої школи 
для школярів та їх батьків.

1 коментар:

 1. Інформація - супер!!! Додайте фото опікунів(ВАШІ) і членів шкільного клубу. Розбавляйте "суху" теорію цікавими, робочими фотомоментами. Вітаю, молодці!!! З повагою, Світлана Вікторівна.

  ВідповістиВидалити